Дарителска акция в ОУ „Любен Каравелов“

Във връзка с училищния план за противодействие на тормоза и насилието в ОУ „Любен Каравелов“ – Ямбол  се организира кампания за събиране на дрехи и обувки за деца на възраст от 10 до 18 г., лишени от родителски грижи.
Призоваваме всички учители и ученици, които имат желание и възможност, да се включат в акцията.

На 10.12.2019 г., в часа на класа, класният ръководител ще събере и предаде на педагогическия съветник донесените дрехи и обувки (в добро състояние и приличен вид).