Дават под съд мъж за измама с данъчни задължения

Окръжна прокуратура – Ямбол предаде на съд Пламен Ш. Той е обвинен за това, че  в условията на посредствено извършителство  чрез счетоводител, избегнал установяване и плащане на данъчни задължения (данък добавена стойност) в особено големи размери – 117 047 лева, като на 14.11.2011 г. подал в  ТД на НАП – Бургас, офис Ямбол, справка декларация, която се изисква по закон, за данъчния период от 01.06.2011 г.- 30.06.2011 г. на търговско дружество, в която затаил истината, като невключил в нея стойностите на начисления и дължим от внасяне  от дружеството за данъчния период от ДДС по доставки да дружеството, предмет на 7 фактури, и като използвал документ с невярно съдържание  – дневник на продажбите, при представяне пред органите по приходите за същия данъчен период  и за същото дружество, в който регистър не  отразил  извършените през отчетния период продажби, като справката – декларация и отчетния регистър са подадени не от Петър П. – управител на дружеството към момента, а от счетоводителя, който е бил титуляр на универсален електронен подпис  и упълномощен от ( Пламен Ш., който е бил управител на дружеството до преди 5 дни от датата на подаването на документите), без счетоводителя да знае, че  отразените в документите данни не съответстват на истината – като общо дължимия ДДС за внасяне през посочения период  е в размер на 117 047 лева – престъпление по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр. 2-ро и т.6, пр. 2-ро от НК.

Окръжен съд – Ямбол е насрочил заседанието си за 09.05.2019 г.