Готовност на общинските детски градини и училища за началото на учебната 2020-2021 година

През учебната 2020/ 2021 година в детските градини на територията на община „Тунджа“ са записани повече от 518 деца в предучилищна възраст.

Общинската  училищна  инфраструктура за учебната 2020 – 2021 година се запазва и включва 10  училища, като 2 от тях са начални, 6 основни, едно обединено училище и едно средно училище.

Средното общинско училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, община „Тунджа“ е включено в списъка на иновативните училища за учебната 2020-2021 година.

Прага на тунджанските училища на 15 септември 2020 г.  ще прекрачат  общо 984 деца и ученици.

В Обединено училище „Васил Левски“, с. Тенево, община „Тунджа“ за трета поредна учебна година се реализира прием на ученици в професионална паралелка в 8 клас по специалността „Шлосерство“ със срок на обучение 3 години.

 Общият брой на осмокласниците в професионалните паралелки е 30 ученици.

През настоящата учебна година се очаква да завърши първият випуск по специалността „шлосер“ в Обединено училище „Васил Левски“, с. Тенево, община „Тунджа“.

            Във всички училища е организирано целодневно обучение и за всички ученици, обхванати в целодневна организация е осигурено обедно хранене и безплатен транспорт. 

   Осигурени са познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за предстоящата учебна година, задължителна училищна документация.

   Във всички общински образователни институции се създава организация за опазване здравето на децата и учениците, на работещия педагогически и непедагогически персонал в условията на продължаващата епидемична обстановка COVID – 19 .