В Ямбол започва почистване на бетонирания участък на р. Тунджа

    Почистване на бетонирания участък на река Тунджа в рамките на град Ямбол предстои да стартира в началото на следващата седмица. Поръчката за тази дейност бе обявена преди две години, но сключването на договор с фирма-изпълнител бе забавено, поради обжалване от участник в процедурата. Към момента всички формалности по подготовката за реално стартиране на работата по почистване на реката са приключени.

    От понеделник – 14 октомври започват същинските действия, първото от които е източването на водата от бетоновото корито. С цел запазване на биоразнообразието от страна на изпълнителя са ангажирани специални екипи, които трябва да изловят останалата в коритото риба и да я прехвърлят в съседния ръкав на реката. Процедурата ще се извършва под наблюдението на експерти от Агенцията по рибарство и аквакултури. След осушването на коритото, с помощта на строителна механизация, ще се извърши и фактическото почистване. Предвижда се то да приключи в рамките на 60 дни.

    Дейността е съгласувана с Агенцията по рибарство и аквакултури, както и с Басейнова дирекция – Пловдив и РИОСВ – Ст. Загора.