Втора среща на министъра на околната среда и водите в Стара Загора

След срещата в Ямбол в Областна администрация – Стара Загора се проведе втора такава с министъра на околната среда и водите Емил Димитров, на която присъстваха директорът на дирекция „Управление на водите“ Илияна Тодорова, кметът на Ямбол Валентин Ревански, областните управители на област Стара Загора и Сливен Гергана Микова и Чавдар Божурски, заместник-областният управител на област Ямбол Волен Дичев, както и директорите на местните ВиК дружества – Ямбол и Сливен, инженер от ВиК-Стара Загора, представител на Община Нова Загора.

Тема на срещата, продължение провелата се в Община Ямбол, беше намаляването на водните запаси на областите Ямбол и Сливен и възможността за тяхното повишаване.

Отново беше коментирано отклоняването на водите на река Тунджа след язовир „Копринка“ и вливането им в река Марица, при което Ямболска и Сливенска област остават без достатъчно запаси. Тези води се ползват от ВЕЦ централи.

„Искам да кажа, че язовир „Жребчево“ никога не е бил толкова празен. Обаче разликата е тази, че когато съм ходил там, не си спомням да е имало ВЕЦ-ове и да имат толкова сериозно лоби. И ако тук сме да решаваме проблемите на ВЕЦ-овете, ние, хората, които сме на обществени длъжности, трябва да си подадем оставката. Кметовете и областните управители защитаваме обществения интерес. И това, което разбрах от вас е, че приоритет са питейно-битовите нужди и после всичко останалото. Тези ВЕЦ-ове трябва да ни бъдат последната грижа. Аз съм бил частен инвеститор и когато изграждам нещо, знам какъв риск поемам. Водата трябва да достигне до потребителите. Настоявам да направите всичко възможно първо да удовлетворите тях.“, заяви кметът на Община Ямбол Валентин Ревански.

Министърът каза, че проблем са ВЕЦ-овете до Стара Загора и Нова Загора. „Оправдано е, когато водата отива за напояване те да работят, но неоправдано е, когато я пускаш да работят за напояване, а тя да влезе в реката. Това трябва да отстраним.“, каза Димитров.

„Тридесет процента от досегашния екологичен отток на язовир „Копринка“ ще бъде насочван по поречието на река Тунджа към язовир „Жребчево“, за да бъде гарантирано нормалното водоснабдяване на сондажите, които се ползват от жителите на Старозагорска, Сливенска и Ямболска области“, каза министърът на околната среда и водите Емил Димитров.

„Инициативата бе на кмета на Община Ямбол. Не можем да не признаем, че Ямбол, сами взимайки нещата в свои ръце, още в началото на годината с директора на ВиК -Ямбол и областния управител са направили този мъдър ход да си оросяват около сондажите, с което в много голяма степен са забавили падането на нивата. Направили са това, което всички може би ще трябва да направят следващата година.“, изтъкна министър Димитров във връзка с намаляването на подпочвените води.