Временна отмяна на Синята зона в район около парка

Община Ямбол напомня на водачите на моторни превозни средства, че във връзка с ремонтните дейности в зоната пред централния мост към парка, е въведена нова, временна организация на движението. С цел облекчаване на трафика по обходните трасета, ул. „Елена Янкова“ е с двупосочно движение, като синята зона в участъка от кръстовището с „Бузлуджа“ до пресечката с „Анка Александрова“ е временно отменена и паркирането в района е забранено. Мерките са въведени за улесняване на водачите на МПС и предотвратяване образуването на задръствания по ул. „Елена Янкова“. Промяната в организацията на движението е до приключване на ремонтните работи в района до бившата минерална баня. Дейностите до градинския мост и по крайречната улица „Константин Иречек“ са във връзка с реконструкцията на главен колектор ІХ и водопровод по трасето, в рамките на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол – втора фаза”. Проектът се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”