Административни услуги по гражданска регистрация

Всяка година в началото на м. януари Звено „ГРАО“ към Дирекция „Човешки ресурси и ГРАО“ приема регистрите по гражданско състояние от 44-те населени места на община „Тунджа“. Извършва се приемането на трите вида регистри – за раждане, брак и смърт, като след приключването им за 2023 г., е организирано съхранението им в административната сграда на Община „Тунджа“.

През изминалата 2023 г. има:

– съставени 25 акта за раждане, които са регистрирани от чужбина; 

– 188 са родените деца с постоянен адрес на територията на Община „Тунджа“;

– съставени са 48 акта за граждански брак в Община „Тунджа“, от които 2 акта са регистрирани от чужбина и 47 са сключени на територията на общината, от тези 47 брака – 8 са с изнесен ритуал и 2 брака са сключени през почивни и празнични дни в сградата на кметствата;

            – съставени актове за смърт – 345 акта в Община „Тунджа“, от които 5 акта са регистрирани от чужбина;

– 453 са починалите лица по постоянен адрес на територията на Общината.