читалища

Четвърти празник на самодейното изкуство в Тенево

Община „Тунджа“ и Сдружение „Читалища с бъдеще 2021“ организират  Четвърти общински празник на самодейното изкуство „Хоро се вие, песен се пее“. Проявата е планирана за 20 април  в читалището на село Тенево.  В празника могат…


Издателство „Нитон“ дари на тунджанските читалища уникален комплект от книги на Георги Раковски

Издателство „Нитон“ – Пловдив дари на 40-те тунджански читалища комплект от книги, посветени на 200-годишнината на Георги Раковски. С него издателството си поставя благородната цел да помогне за опознаване на великия възрожденски революционер и да…


С послание за толерантност

Двадесет и четири живописни платна променят облика на общински детски градини, училища и на народни читалища в населени места на територията на община „Тунджа“ и носят послание за толерантност.  Художествените стенописи са реализирани поетапно в…


Издателство „Захарий Стоянов“ дари 2000 тома на библиотеките в община „Тунджа“

Издателство „Захарий Стоянов“ дари 2000 тома класическа и съвременна българска литература на библиотеките на 40-те тунджански читалища, това оповестиха на редовния седмичен брифинг кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев и Иван Гранитски. Издателят припомни, че…


Единадесет читалища от община „Тунджа“ са с одобрени проекти за закупуване на книги

Единадесет читалища от община „Тунджа“ са с одобрени проекти по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на Министерство на културата. Финансовата подкрепа е за читалищните библиотеки в селата Ботево, Тенево, Бояджик,…


Два нови проекта на МИГ – Тунджа

През изминалата седмица община „Тунджа“ внесе две проектни предложения  по процедура № BG06RDNP001-19.218 – МИГ – Тунджа – Мярка 20  „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“.           Проектното предложение „Подпомагане провеждането…


Ден на детето в община „Тунджа“

Пъстра поредица от празници по повод Деня на детето- 01 юни, отново озари детските градини на територията на община „Тунджа“ . Детските празници се провеждат по инициатива на община „Тунджа“, Сдружение с нестопанска цел „Читалища…


На 1 юни в община „Тунджа“

На Международния ден на детето- 01 юни, детските градини в община „Тунджа“ възстановяват приема на деца. В същия ден по инициатива на община „Тунджа“, Сдружение с нестопанска цел „Читалища с бъдеще 2012“ и детските градини…


Бабинден по селата в „Тунджа“

За поредна година тунджанските села отбелязаха 21 януари – Ден на родилната помощ, известен в народния календар като „Бабинден“. На хубавите тържества, организирани от читалища и пенсионерски клубове, бяха пресъздадени обичаи, свързани с празника. Радостен…


Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси обявява

На основание чл.6, ал.7, във връзка с ал. 5, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси , Община „Тунджа“ ОБЯВЯВА Прием на заявления за членство…