фамилия

Ямболци, Ямбол и неговите забележителности: Да отворим страницата на фамилия Козловски…

Христина Женкова – Регионален исторически музей    Уважаеми читателю, повечето от нас обръщайки се назад към корените на  своята фамилия  можем да изброим предците си най- много до прадядо и прабаба. А за роднини като…


Ямболци, Ямбол и неговите забележителности: Когато една семейна снимка разказва и друга история…

  160г. от рождението на полк.. Кирил Козловски   Христина Женкова – Регионален исторически музей Ямбол   През 1880г., след кратък престой в родния Ямбол, семейството на ямболският патриот и благодетел Иван Параскевов се установява…


Ямболци: Аплодисменти за първата българска актриса

Христина Женкова – Регионален исторически музей Фамилията Попович, живуща в Браила, или аристократичната фамилия, както я нарича Захари Стоянов, несъмнено има запазено място в историята на българското Възраждане. Почти всички нейни представители дават своя  материален…