урок

Размяна на добри практики

Учители и ученици от 134 СОУ „Д. Дебелянов“, гр. София гостуваха на своите колеги и връстници от ОУ“Любен Каравелов“ – Ямбол. Те наблюдаваха урок – добра практика и иновативни технологии,  в 7 клас  в часа…


Открит урок в село Ботево

На 21.03.2019 г. в Народно читалище „Христо Ботев-1928“, с. Ботево, по инициатива на Стоянка Ковачева – учителка по български език и литература в ОУ „Христо Ботев”, се проведе изнесен урок по български език и литература…


Урок по криминалистика

На 27 февруари 2019 година се проведе пореден модул от Детско полицейско управление в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Роза. Учениците от 5. клас преживяха истински урок по криминалистика  на тема: „Събиране на следи и…


Памет народна

Тържество по повод Празника на ДГ „Кольо Тенев“-Тенево бе организиран днес 22 февруари 2019 година. Това еденят, в който се навършват 76 години от разстрела на патрона на детската градина Кольо Тенев-РАВАШОЛА. По неповторим начин…


Седмица на професионалните умения в с. Скалица

Във връзка с отбелязване на Европейската седмица на професионалните умения, която ще се проведе в периода 19-23 ноември 2018 г., на 23 ноември 2018 г. в Средно училище ,,Св. Паисий Хилендарски’’, с. Скалица, община „Тунджа“,…


„Академична среда” в училище

На 16 октомври в ПГ „Васил Левски” се проведе „академичен” урок. Доц.д-р Станимир Йорданов от Техническия университет в Габрово презентира пред десетокласници от профил „Информационни технологии” някои иновации в програмирането. Университетският преподавател представи пред учениците…


Урок по родолюбие в село Тенево

На 26 февруари 2018 година, народно читалище „Просвета-1910”, село Тенево, организира урок по родолюбие, който беше посветен на 140-години от Освобождението на България от турско робство.             Лектор на открития урок беше Христина Женкова –…


Интерактивен урок -състезание по география

Ученици и преподаватели от ПГПЧЕ “Васил Карагьозов“, родители и гости на училището присъстваха на провеждането на интерактивен урок – състезание по география и икономика на тема “Азия – далечна и непозната” в VІІ а клас…


Урок на отворени врати „Твоят час“

Учениците от група „Уча и се забавлявам“ на четвърти клас на ОУ „Христо Ботев“, с. Ботево, община „Тунджа“  с ръководител Донка Георгиева,  гостуваха в народно читалище „Христо Ботев -1928 “.  Там се проведе интерактивен урок на…


Урок по толерантност

„Да бъдем добри, означава и да бъдем и толерантни. Толерантността има много синоними – приятелство, уважение, разбирателство, общуване, опознаване,  доброжелателност, отстъпчивост, търпимост.“ Така започна откритият урок, на 16 ноември 2016 година, в ОУ „Св. Св. Кирил…