търг

Публичен търг за училищен павилион

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект в ОУ“Любен Каравелов“ – ЯмболО Б Я В АПубличен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект в ОУ“Любен Каравелов“…


Търг в община „Тунджа“

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-07-0018 от  10.01.2020 г. на Кмета на Община  „Тунджа” –…


Търг в Езикова гимназия

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, намиращ се в сградата на ЕГ ”Васил Карагьозов”, Ямбол – помещение за продажба на закуски ще се проведе в сградата на учебното заведение на…


16 тона немски колбаси и кашкавали продава НАП Бургас

Хранителните продукти са отнети в полза на държавата Териториалната дирекция на НАП Бургас обяви продажба на общо 16 тона немски колбаси и кашкавали, внесени в страната от фирма с неплатени задължения. При проверка на място…


Първи за 2018 година публичен търг в община „Тунджа”

Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев насрочи първият за 2018 година публичен търг. Той ще се проведе на 26 януари 2018 г., от 9.30 часа, в административната сграда на общината. Под наем за срок от…


Резултати от търговете през месец октомври в Община „Тунджа“

В община „Тунджа“ се очаква да постъпят 50 709 лева след проведените на 25 октомври 2017 година публични търга. На публичен търг с явно наддаване бяха продадени две дворни места и два общински имота в…


Търгове през месец октомври в община „Тунджа“

Със заповед на кмета на община „Тунджа” – Георги Георгиев, за 25 октомври 2017 година, са насрочени седем търга, които ще се проведат от 9.30 ч., в залата на общината. На основание чл. 65 от…


Резултати от търговете през месец август в Община „Тунджа“

След проведените на 18 август 2017 година три публични търга се очаква да постъпят 25 149 лева в община „Тунджа“. Н публичен търг с явно наддаване бяха продадени девет дворни места – осем в землището…


Търгове през месец август в община „Тунджа“

Със заповед на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев, са насрочени три търга, които ще се проведат на 18 август 2017 година, от 9.30 ч., в залата на общината. На основание чл. 65 от Наредбата…


НАП Ямбол разпродава имоти на длъжник на търг с тайно наддаване

Два поземлени имота за над 50 хиляди лева начална цена продава на търг с тайно наддаване НАП- Ямбол. Продажбата ще се извърши на 23 февруари в търговата зала в сградата на ул. ”Джон Атанасов ”…