търг

Община „Тунджа“ отдаде на търг 10 язовира под наем

Община „Тунджа“ отдаде 10 язовира под наем на публичен търг с явно наддаване. Язовирите са в землищата на селата Ботево, Бояджик, Калчево, Крумово, Миладиновци, Симеоново, по два в Савино и Чарган. Площта им е различна…


Търг за земеделска земя в село Драма

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-07-1306 от 08.10.2021 г. на Кмета на Община „Тунджа” –…


Павилионите по спирките – на публичен търг

Община Ямбол обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на тридесет и два броя павилиони, монтирани върху общински терени в периметъра на спиркови заслони, обслужващи градския транспорт. За всеки павилион е предвидена…


Търг за отдаване под наем на пасища и мери в община „Тунджа“

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската 2021/2022г. на общински пасища и мери в землищата на 34 села обяви община „Тунджа“. В търга могат да участват собственици на пасищни селскостопански животни…


Търг за помещение в Хаджидимитрово

УТВЪРЖДАВАМ:   /   П   / КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/ ГР. ЯМБОЛ,     23.08.2021 г.               На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост…


Нов търг за продажба на общински недвижими имоти в „Тунджа“

Нови пет недвижими имота обяви на търг община „Тунджа“. За продажба са обявени 98,385 дка земеделски земи в с. Голям манастир с начална тръжна цена 151 686 лв. без ДДС и четири дворни места. Двете…


Успешни продажби на търг в община „Тунджа“

Успешни продажби бяха осъществени на последния търг на община „Тунджа“, който се проведе на 4 юни, съобщи кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев на редовната пресконференция в началото на седмицата. Земеделски имот с площ от…


Три автомобила и имот в Несебър продава НАП Ямбол през юни

Три търга с тайно наддаване обяви НАП Ямбол през месец юни, за фирми натрупали задължшения за данъци и осигуровки за над 500  хиляди лева.     Първият търг с тайно наддаване ще се проведе на 15.06.2021г.,…


Дават под наем трите кея на река Тунджа

    Трите кея по бетонирания ръкав на река Тунджа от Запорно съоръжение до Морски клуб – зимен пристан са включени в списъка с общинска собственост, която ще се отдаде под наем чрез  публичен търг….


Търг за продажба на 40 обекта обяви община Ямбол

Търг с тайно наддаване за продажба на 40 общински имота обяви със своя заповед кметът Валентин Ревански. Пълният им списък е обявен на официалната страница на община Ямбол. Оглед  се извършва всеки работен ден до…