търг

Община Ямбол организира търгове за отдаване под наем на помещения в различни части на града

Община Ямбол организира на 30 април търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на десет обекта в града. Сред предложенията са помещения, подходящи за търговска дейност в сградата на Безистена, на ул. „Дружба“ №1,…


Община „Тунджа“ обяви търгове за продажба и отдаване под наем на общински имоти

Община „Тунджа“ обяви процедура за провеждане на търгове за продажба или наем на общинско движимо и недвижимо имущество. Недвижимите имоти предмет на търговете за продажба се намират в селата Асеново, Завой и Ханово, за два…


Областна администрация обяви за продажба имот в село Генерал Инзово

Областен управител на област Ямбол е обявил за продажба чрез електронен търг, със своя Заповед № ДС-04-00026/05.12.2023 г., недвижим имот, представляващ: Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII (седем) – за ветеринарна лечебница, с площ 2370 (две…


НАП продаде сладкарски цех на длъжник

НАП Ямбол продаде на търг с тайно наддаване бивша сладкарска работилница за 135 хиляди лева. Имотът бе обявен от публичните изпълнители с първоначална цена от 120 хиляди лева и включва едноетажна сграда с дворно място…


Четири автомобила на длъжник продава на търг през септември НАП Ямбол

Четири автомобила продава на търг с тайно наддаване НАП Ямбол на 29 септември. Два камиона и лек автомобил всички с марка „Пежо“ и автобус „Мерцедес“  се предлагат на трета тръжна процедура. Те са собственост на…


Банков офис и магазин на търг с тайно наддаване

   Два имота ще отдаде под наем на търг с явно наддаване община Ямбол. Имотите са нежилищни, предназначени за банков офис и магазин и се отдават за срок от пет години. Единият от тях е…


,,Диагностично консултативен център 1 – Ямбол” обявява търг за отдаване под наем на помещение предназначено за денонощна аптека

Публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за 5 години на помещение за търговия на дребно с лекарствени продукти за хуманни цели – аптека, намиращо се в сградата на лечебното заведение организира ,,Диагностично…


Камиони за близо 50 хиляди лева продаде НАП-Ямбол

НАП – Ямбол продаде 15 моторни превозни средства за близо 50 хиляди лева на проведените през тази година 20 търга с тайно наддаване. Автомобилите са принадлежали на фирми с неплатени данъци и осигуровки за  над…


Сдружение „Бъдеще за Ямбол“ : Продължават опитите да бъдат присвоени 600 дка от „Червен баир” в Ямбол

Кметът на Ямбол Валентин Ревански упорито отстоява намерението си да „подари” на частни търговски дружества три терена с обща площ 600 дка, намиращи се в местността „Червен баир”. Трите предложения, с които трябва да се…


Позиция на Сдружение „Бъдеще за Ямбол“

Кражбата на века в Ямбол: 600 дка от „Червен баир” да се дадат под пазарната им стойност за фотоволтаици е поредната далавера на кметската управа В ход е поредната схема за източване на ресурсите на…