търг

Резултати от търговете през месец октомври в Община „Тунджа“

В община „Тунджа“ се очаква да постъпят 50 709 лева след проведените на 25 октомври 2017 година публични търга. На публичен търг с явно наддаване бяха продадени две дворни места и два общински имота в…


Търгове през месец октомври в община „Тунджа“

Със заповед на кмета на община „Тунджа” – Георги Георгиев, за 25 октомври 2017 година, са насрочени седем търга, които ще се проведат от 9.30 ч., в залата на общината. На основание чл. 65 от…


Резултати от търговете през месец август в Община „Тунджа“

След проведените на 18 август 2017 година три публични търга се очаква да постъпят 25 149 лева в община „Тунджа“. Н публичен търг с явно наддаване бяха продадени девет дворни места – осем в землището…


Търгове през месец август в община „Тунджа“

Със заповед на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев, са насрочени три търга, които ще се проведат на 18 август 2017 година, от 9.30 ч., в залата на общината. На основание чл. 65 от Наредбата…


НАП Ямбол разпродава имоти на длъжник на търг с тайно наддаване

Два поземлени имота за над 50 хиляди лева начална цена продава на търг с тайно наддаване НАП- Ямбол. Продажбата ще се извърши на 23 февруари в търговата зала в сградата на ул. ”Джон Атанасов ”…


Очакват се нови приходи в общинския бюджет

44 497 лева се очакват да влязат в бюджета на община „Тунджа“ от реализираните продажби по време на проведения първи за 2017 година публичен търг. Продадена беше масивна сграда в землището на село Победа. Под…


Първи за 2017 година публичен търг в община „Тунджа”

Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев насрочи първият за 2017 година публичен търг. Той ще се проведе на 18 януари 2017 г., от 9.30 часа, в административната сграда на общината. Под наем за срок от…


НАП Ямбол продава сграда и автомобил на първите за 2017 година търгове с тайно наддаване

Два етажа от масивна административна сграда продава НАП Ямбол на първия за годината  търг с тайно наддаване. Сградата е собственост на фирма, която дължи данъци и осигуровки за милион и 300 хиляди лева.Търгът ще се…


Девети благотворителен бал в „Тунджа“

В ход е подготовката на Деветия благотворителен бал за набиране на средства за подпомагане на ученици и студенти от община „Тунджа” с високи постижения в образованието, изкуствата и спорта.


Резултати от търгове в Община „Тунджа“

Нови 89 697 лева се очакват да постъпят в Община „Тунджа“ след проведените на 22 ноември 2016 година публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти. Продадени бяха общо шест имота – пет…