традициите

Пъстър „Мост между поколенията“

Самодейните колективи на девет тунджански читалища представиха новите си носии и многообразието на фолклора и традициите в техните населени места на интерактивно културно събитие “Мост между поколенията” в с. Роза. Със събитието приключва проектът на…


Българо-гръцкият събор край с. Голям манастир – празник на вярата и приятелството

Българо-гръцкият събор край с. Голям манастир отново събра стремежа за връщането към корените и опазване на традициите. За четиринадесети път в местността „Църквичката“ се събраха стотици българи и гърци с корен от с. Голям манастир,…


Кукеровден в село Могила

Традициите в с. Могила са на почит. Два дни кукерите обикаляха от къща на къща в селото, за да наричат за здраве и берекет, а в неделя излязоха на мегдана и превърнаха Кукеровден в истински…


Георги Георгиев, кмет на Община „Тунджа“:Благодаря Ви, самодейци, че пазите живи песните, танците, музиката и традициите!

Уважаеми самодейци в читалищата и пенсионерските клубове на община „Тунджа“, Уважаеми творци, Приемете моите най-сърдечни поздрави за Деня на самодееца и любителското художествено творчество! Днешният празник е и ден на таланта, на любовта към творчеството,…


Проект „Творческа резиденция „Тунджа“ стартира в четири села

На 22 август 2022 г. от 16.00 ч. в залата на община „Тунджа“ ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Творческа резиденция „Тунджа“ – маркетинг и популяризиране на местното наследство със средствата на изкуството, фолклора…


„Творческа резиденция „Тунджа“

Община „Тунджа“ подаде проектно предложение „Творческа резиденция „Тунджа“- маркетинг и популяризиране на местно наследство със средствата на изкуството, фолклора и традициите“ по процедура № BG06RDNP001-19.218 – МИГ – Тунджа – Мярка 20  „Маркетинг, популяризиране и…


„Традициите – път към доброто образование“

    В първия ден на новата учебна година от 10.00 ч.  в  двора на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново, община „Тунджа“ започва празнично събитие –  „Традициите – път към доброто…


Нова визия за училището във Веселиново

И училище „Св. Св. Кирил и Методий” в село Веселиново вече има своя пъстър и живописен кукер. „Да съхраним традициите“ е посланието, което избраха учениците, учителите, родителите, и цялата местна общност. Отново заслугата за тази…


Започва празникът на традиции в Генерал Инзово

Днес, 22 юни 2019 г. /събота/, от 10.00 часа, в парка на село Генерал Инзово, община „Тунджа“, стартира Общински празник на традициите „Модата се мени, фолклорът остава“. Празникът представя богатството и колорита на тунджанските традиции,…


Общински празник на традициите „Модата се мени, фолклорът остава“

На 22 юни 2019 г. /събота/, от 10.00 часа, в парка на село Генерал Инзово, община „Тунджа“, ще се проведе Общински празник на традициите „Модата се мени, фолклорът остава“. Празникът представя богатството и колорита на…