ремонт

До два месеца обявяват обществена поръчка за ремонт на два пътни участъка в община „Тунджа“

Във връзка с нуждата от основен ремонт и състоялия се протест на жители на селата Бояджик, Болярско, Гълъбинци и Златари, относно лошото състояние на републиканския път, преминаващ през  техните населени места, областният управител Биляна Кавалджиева-Димитрова…


Откриха нова учебна сграда и реконструирана работилница в ОБУ „Д-р Петър Берон“ по проект на Община Ямбол

Нова учебна сграда и реконструирана работилница бяха открити днес в Обединено училище „Д-р Петър Берон“ в Ямбол. Строително-монтажните дейности са извършени по проект „Разширение на ОбУ „Д-р Петър Берон“, гр. Ямбол – учебна сграда с…


Нов физкултурен салон и две нови спортни площадки ще бъдат изградени в училища в град Ямбол

В три училища на град Ямбол ще бъдат изградени нови спортни обекти с  финансиране от Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища (2024 – 2027…


Приеха Бюджет 2024 на община Ямбол

Амбициозен, но добре балансиран и реално изпълним. Така общинските съветници определиха бюджет 2024 на Ямбол преди да го утвърдят окончателно на вчерашното си заседание с 28 гласа „за“, 4 – „въздържал се“ и само 1…


Станчо Ставрев: Когато заедно носим „Тунджа“ в сърцата си

Започнахме изнесените приемни в тунджанските села. Най – голямата мотивация в работата е да чуеш мечтите и проблемните на хората, да усетиш желанията и тревогите им. Да споделиш своята човешка и професионална съпричастност. Със заместник…


Работна среща по ВиК проблеми в община Болярово

Кметът на Община Болярово Христо Христов и новоназначеният директор на „ВиК“-Ямбол Христина Микуцева проведоха работна среща миналата седмица. Срещата се проведе по инициатива на общинското ръководство във връзка с проблемите във ВиК-сектора. Христов запозна Микуцева…


Започва ремонт на детската градива във Веселиново

Подписан е договорът за ремонт на детската градина  в с. Веселиново по проект „Основен ремонт за въвеждане на енергийно ефективни мерки на сградата на Детска градина „Дечка Сюлемезова“, находяща се в УПИ II, кв.24 по…


Модернизираната Художествена галерия „Жорж Папазов“ в Ямбол отваря официално врати на 5 януари

С тържествена церемония на 5 януари от 13:30 часа ще бъде открита официално обновената Художествена галерия „Жорж Папазов” в Ямбол. Ремонтът и модернизацията на сградата бяха извършени по проект на община Ямбол по Оперативна програма…


Откриха ремонтирания Музей на бойната слава в Ямбол

С официална церемония днес беше открит напълно обновеният Музей на бойната слава в Ямбол. Проектът е по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0007-C05, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът се…


Обновеният Регионален исторически музей в Ямбол отвори официално врати

Официална церемония за откриване на основно ремонтирания и модернизиран Регионален исторически музей в гр. Ямбол се проведе днес. Кметът Валентин Ревански покани трикольорната лента да прережат директорът на музея Стефан Бакърджиев и управителите на консорциума Николай…