проекти

Община „Тунджа“ с два одобрени образователни проекта

Одобрени са два образователни проекта на община „Тунджа“ и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево  по конкурсна процедура 33.17-2018, обявена от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.             Проектът на…


ОИЦ – Ямбол с информационни срещи в областта

През месец септември 2018 г. Областен информационен център – Ямбол стартира цикъл от информационни срещи за представяне на трите процедури с обявен прием на проекти по подмярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР…


Два международни проекта за ПГ „Васил Левски“

На 10 май 2018 год. от 12.30 часа в ПГ „Васил Левски” ще се състои пресконференция по повод участието на Гимназията в два международни проекта. Първият е съвместен проект на Федерацията на италианските учители и…


Сключване на споразумения „С Тунджа в сърцето“ – Рестарт

  На 23 април 2018 г., бяха подписани 9 проекта от втория етап на Обществената инициатива „Заедно с община Тунджа“ в рамките на платформата „С „Тунджа в сърцето“. Проектите са на обща стойност 25 452.55 лева….


Възможност за млади земеделски производители

На 15.03.2018 г. бе отворен прием на проекти по подмярка 6.1. “Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. По тази подмярка могат да кандидатстват за финансиране млади земеделски…


Заместник-министър идва на работна среща в Ямбол

Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов, като председател на Асоциацията по ВиК, организира  днес работна среща с ресорния  заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова. На срещата ще присъстват кметовете на петте общини от…


В „Тунджа“ стартират четири нови проекта

От 01 март 2018 година стартират четири нови проекта на територията на община ”Тунджа”, осигуряващи безплатно обедно хранене за 595 потребители в 28 населени места – Савино, Межда, Меден кладенец, Миладиновци, Видинци, Симеоново, Генерал Инзово,…


Над 7,5 милиона лева по 5 оперативни програми за община „Тунджа“

Одобреният размер на безвъзмездното финансиране от над 7,5 милиона лева по 5 оперативни програми, нарежда МИГ-Тунджа в челната тройка на Местни инициативни групи по финансов ресурс на техните стратегии На 29 декември 2017 година Управляващият…


Националният план по заетостта бе представен пред членовете на Комисията по заетост

На днешното си заседание членовете на Комисията по заетост бяха запознати от директора на Регионална служба по заетост–Бургас с Националния план за действие по заетостта за 2017 година и представи информация за актуалните програми и…


Семинар-обучение за разработване на европейски проекти

При засилен интерес в залата на Областен информационен център-Ямбол се проведе двудневен семинар – обучение на тема ,,Разработване и управление на европейски проекти“. Организатори бяха офис ,,Култура“ на Бюро „Творческа Европа“ – България и Областен…