населени места

Без вода днес

15.10.2021г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– пресечката на ул.“Огосово“ и ул.“Крали Марко“ ;– ул.“ Николай Петрини“ № 88;-ул.“Доктор Петър Берон“ № 20- целия квартал Каргон;За…


Без вода днес

14.10.2021г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ж-к.“Златен рог“ – „Вилтон“ ;– ул.“ Росица“ № 10За община Тунджа:– с.Каравелово, с. Болярско;За община Стралджа – с.Иречеково ;За…


Без вода днес

13.10.2021г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ул.“Зорница“ № 8;– пресечката с ул.“Железничарска “ и бул“Европа“За община Тунджа:– с.Ханово, с.Тенево;За община Стралджа – с.Палаузово, с.Зимница ;За…


Без вода днес

11.10.2021г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ж-к.“Зорница“ №8;– пресечката на ул.“Тракия“ и ул.“ Мидия“;– ул.“Цар Самуил“, ул.“Хан Тервел“;– В участъка източно от ул.“Срем“ и на…


Без вода днес

11.10.2021г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ж-к.“Зорница“ №8;– пресечката на ул.“Тракия“ и ул.“ Мидия“;За Община Тунджа:– с.Веселиново,с.Бояджик, Миладиновци;За община Елхово:– с.Мелница, с.Лесово ;Община Стралджа:– ул.“Г.С.Раковски“…


Без вода днес

08.10.2021г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:За Община Тунджа:– с.Стара река, с.Дряново, с.Бояджик;За община Елхово:– с.Мелница, с.Чернозем, с.Раздел ;Община Стралджа:– с.Лозенец;– с.Атолово;– с.Воденичане;Телефон за контакти: 046/662323…


Без вода днес

07.10.2021г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ж-к.“КОС“ №16 ;– ж-к.“Зорница“ № 8;За Община Тунджа:– група „Бакаджик“с.Ханово, с.Миладиновци;За община Елхово:– гр.Елхово, ул.“Мургаш“ №7;– с.Мелница, с.Чернозем, с.Раздел…


Без вода днес

06.10.2021г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ж-к.“Зорница“ бл.1, бл.8 ;– ул.“Твърдица“ № 10;За Община Тунджа:– с.Ханово, с.Симеоново, с.Асеново;За община Елхово:– Водопровод Малко Шарково, с.Гранитово;Община Стралджа…


Без вода днес

05.10.2021г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– бул“Европа“,ул.“Пирин“ , ул.“Железничарска“ , ул.“Сокол“ ;– ул.“Латинка“ №1;– ул.“Антим“ № 1За Община Тунджа:– с.Каравелово,с.Овчи Кладенец, с.Калчево, с.Миладиновци, с.Челник;За община…


Без вода днес

04.10.2021г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– бул“Европа“ – „Язаки България” ЕООД, бензиностанция „Петрол“;За Община Тунджа:– с.Каравелово, с.Търново, с.Роза, с.Ботево, с.Миладиновци;За община Елхово:– гр.Елхово,ул.“Иван Шишман“, ул.“Иван…