населени места

Без вода днес

20.10.2021г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– бул.“Европа“ – бензиностанция“Еко“ ;– у.“Крушево“№ 18 ;Канализация – ул.“Крайречна“ и ул.“Река черна“ ;За община Тунджа:– с.Ханово, с.Гълъбинци, с.Роза, с.Драма;За…


Без вода днес

19.10.2021г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ул.“Крали Марко“№ 1 ;– ж-к.“Николай Петрини“ № 36;Канализация – ул.“Черни връх“ №3;За община Тунджа:– с.Асеново, с.Болярско, с.Межда, с.Генерал Инзово;За…


Без вода днес

18.10.2021г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ул.“Крали Марко“№ 1 ;– ж-к.“Георги Бенковски“ № 11;За община Тунджа:– с.Симеоново,– с.Кукорево ,ул.“Димитър Благоев“ 16;– с.Роза, с.Завой, с.Овчи КладенецЗа…


Без вода днес

15.10.2021г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– пресечката на ул.“Огосово“ и ул.“Крали Марко“ ;– ул.“ Николай Петрини“ № 88;-ул.“Доктор Петър Берон“ № 20- целия квартал Каргон;За…


Без вода днес

14.10.2021г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ж-к.“Златен рог“ – „Вилтон“ ;– ул.“ Росица“ № 10За община Тунджа:– с.Каравелово, с. Болярско;За община Стралджа – с.Иречеково ;За…


Без вода днес

13.10.2021г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ул.“Зорница“ № 8;– пресечката с ул.“Железничарска “ и бул“Европа“За община Тунджа:– с.Ханово, с.Тенево;За община Стралджа – с.Палаузово, с.Зимница ;За…


Без вода днес

11.10.2021г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ж-к.“Зорница“ №8;– пресечката на ул.“Тракия“ и ул.“ Мидия“;– ул.“Цар Самуил“, ул.“Хан Тервел“;– В участъка източно от ул.“Срем“ и на…


Без вода днес

11.10.2021г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ж-к.“Зорница“ №8;– пресечката на ул.“Тракия“ и ул.“ Мидия“;За Община Тунджа:– с.Веселиново,с.Бояджик, Миладиновци;За община Елхово:– с.Мелница, с.Лесово ;Община Стралджа:– ул.“Г.С.Раковски“…


Без вода днес

08.10.2021г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:За Община Тунджа:– с.Стара река, с.Дряново, с.Бояджик;За община Елхово:– с.Мелница, с.Чернозем, с.Раздел ;Община Стралджа:– с.Лозенец;– с.Атолово;– с.Воденичане;Телефон за контакти: 046/662323…


Без вода днес

07.10.2021г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ж-к.“КОС“ №16 ;– ж-к.“Зорница“ № 8;За Община Тунджа:– група „Бакаджик“с.Ханово, с.Миладиновци;За община Елхово:– гр.Елхово, ул.“Мургаш“ №7;– с.Мелница, с.Чернозем, с.Раздел…