мониторинг

За качеството на водата

Проби на вода от 17 населени места в област Ямбол са взети и изследвани от служители на РЗИ-Ямбол през първата половина на месец януари. Броят изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени…


Общинските съвети са взели 3364 решения

Общинските съвети в Област Ямбол са взели общо 3364 решения и са провели 246 заседания през последния си 4-годишен мандат до месец август 2019 г., включително. Това е една от основните констатации след проведения 3-месечен…