министерство

Мирослав Иванов: Министерството на финансите на кабинета Денков отпусна почти 9 млн. лв. за оборудване на ямболската болница

С Постановление на Министерски съвет № 99 от 05.04.2024г. се предвижда увеличение на капиталана МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – гр. Ямбол със сума в размер на 8 960 000лв., с които следва да бъдезакупено медицинско оборудване…


Районен съд – Ямбол обяви свободно място за Държавен съдебен изпълнител

ОБЯВЛЕНИЕ   РАЙОНЕН СЪД – ЯМБОЛ обявява наличието на една свободна щатна бройка за длъжността „ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ“ в Районен съд – Ямбол, за заемане при условията на чл. 68, ал.1, т.4 от КТ (до…


Отличие на национално ниво за ученици от Тенево

        Министерство на образованието и науката съвместно с Държавната агенция за закрила на детето проведе конкурс за най-добра инициатива на ученически съвет. Учениците от Ученическия съвет към ОбУ „Васил Левски“, село Тенево,…


Ловни експерти обсъждаха мерки за борба с бракониерството на среща в Пловдив

„Да се увеличат санкциите за бракониерите, както и да се регламентират ясно задълженията и отговорностите, свързани с охраната на дивеча“, това каза инж. Росен Райчев, директор на дирекция „Контрол по опазване на горските територии и…


Експерти от земеделското министерство с информационна среща в Ямбол

На 13 февруари от 10:30ч. в залата на Община Ямбол ще се проведе информационна среща на експерти от Министерство на земеделието със земеделските стопани. На срещата земеделските стопани ще бъдат запознати с интервенциите от Стратегическия…


От 6 февруари започва националната информационна кампания на Министерството на земеделието за Стратегическия план

Министерството на земеделието започва национална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. от 6 февруари 2023 г. Инициативата има за цел да запознае земеделските…


Януарска сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А№ 50/20.01.2023 г.На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 30.01.2023 година от 10:00 часа в заседателната…


ПТГ „Иван Райнов“ се превръща в Център за високи постижения в професионалнато обучение

28 професионални гимназии ще бъдат модернизирани и оборудвани в съответствие с най-високите технологични изисквания, за да се превърнат в Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение, обяви просветното министерство. За област Ямбол това…


Служебното правителство подготвя нови мерки срещу инфлацията

Служебното правителство подготвя нови мерки срещу инфлацията. Фокусът ще бъде върху най-уязвимите групи. Общо ще бъдат отпуснати над 170 млн. лева. Конкретната помощ ще бъде обявена до две седмици, но днес от финансовото министерство разкриха…


В Ямбол започна изложението на продукти, произведени на териториите на местните инициативни групи от цялата страна

Кметът на община Ямбол Валентин Ревански и заместник-министърът на земеделието и ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Георги Събев откриха изложението на продукти, произведени на териториите на местните…