имоти

Шест обекта в Безистена на търг

   Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти обяви община Ямбол. Кабинет за лекарска практика и шест обекта в Безистена са обект на процедурата. Според заповедта на кмета Валентин Ревански срокът…


Имоти за близо 88 хиляди лева продаде на търг община „Тунджа“

Община „Тунджа“ продаде на търг имоти за близо 88 хиляди лева в пет села. Най-атрактивно се оказа дворно място в с. Победа с площ 1025 кв. м, което покачи началната си тръжна цена над три…


Община „Тунджа“ обяви за продажба пет имота в землището на Безмер

Община „Тунджа“ обяви на търг за продажба пет съседни недвижими имота в землището на с. Безмер с обща площ 760,731 дка. Началната тръжна цена на имотите е общо 1 966 700 лв. без ДДС, стъпката за наддаване…


Започна данъчната кампания на община „Тунджа“ за 2022 г.

Започна данъчната кампания на община „Тунджа“ за 2022 г. От 14 февруари всички собственици на имоти и на превозни средства в общината вече могат да заплатят задълженията си за местни данъци и такси за тази…


Търг за помещение в Хаджидимитрово

УТВЪРЖДАВАМ:   /   П   / КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/ ГР. ЯМБОЛ,     23.08.2021 г.               На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост…


Търг за продажба на 40 обекта обяви община Ямбол

Търг с тайно наддаване за продажба на 40 общински имота обяви със своя заповед кметът Валентин Ревански. Пълният им списък е обявен на официалната страница на община Ямбол. Оглед  се извършва всеки работен ден до…


Димитър Иванов: Ямбол не иска подаръци, а развитие!

Областният управител Димитър Иванов коментира на журналистически въпрос развитието на темата с военните имоти на Ямбол и по специално на „Пехотинските казарми“. Като областен управител Димитър Иванов също два пъти е отправял писмено искане до…


Община Ямбол два пъти поиска от Министерство на отбраната изоставени военни имоти

Кметът на Ямбол Валентин Ревански е поискал два пъти придобиване на собственост от Община Ямбол на държавни имоти с отпаднала необходимост на територията на град Ямбол. Първото искане е отправено през месец май 2020 година,…


На 18 януари стартира данъчната кампания в община Ямбол за 2021 година

Община Ямбол уведомява данъчно задължените лица, че скоро стартира кампанията за 2021 година. Задълженията за данък върху превозните средства, такса куче и патентен данък за тази година могат да бъдат заплатени от 18 януари. Данък…


Отстъпка за данъчни задължения

Община Ямбол уведомява данъчно задължените лица, че в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. е приет и публикуван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от…