заседание

Януарска сесия в ОбС – Тунджа

П О К А Н А  № 4/ 22.01.2024 г.  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на пето редовно заседание, което ще се проведе на 30.01.2024 година от 10:00…


Второто заседание на Общински съвет – Ямбол ще се проведе на 23 ноември

С избора на членове на постоянни комисии ще започне второто редовно заседание от новия мандат на Общински съвет – Ямбол в четвъртък. Внесени са предложения и за две временни комисии. Едната е за изготвяне на…


Юнска сесия на ОбС „Тунджа“

П О К А Н А № 57/22.06.2023 г. На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и седмо/редовно/ заседание, което ще се проведе на 29.06.2023 година от 10:00…


Редовно заседание на Общински съвет „Тунджа“

П О К А Н А № 54/20.04.2023 г. На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и четвърто /редовно/ заседание, което ще се проведе на 27.04.2023 година от…


Редовно заседание на Общински съвет „Тунджа“

П О К А Н А № 53/21.03.2023 г. На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и трето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 29.03.2023 година от…Извънредна сесия в „Тунджа“

П О К А Н А № 51/ 07.02.2023 г.   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА,    СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и първо /извънредно/ заседание,…


Шесто заседание по проект „Земите и горите на орела“

Надзорният комитет по проект „Земите и горите на орела“ ще проведе шестото си заседание от 23.11 до 25.11.2022г. на територията на ДГС-Нова Загора.  Паралелно с надзора ще бъде и втората изнесена среща на екипа за…Общински съвет „Тунджа“ ще заседава в края на септември

П О К А Н А№ 45/21.09.2022 г.На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и пето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.09.2022 година от 10:00 часа…