горите

Полезна информация от ЮИДП за ползвателите на недървесни горски продукти

За улеснение на ползвателите, подаване и регистриране на заявление за издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове, могат да се правят до директора на ЮИДП по Закона за…


Започва разработването на Регионална програма за полезащитни горски пояси в североизтока

Регионална програма за полезащитните горски пояси ще бъде възложена за разработване от Изпълнителна агенция по горите,  съдействие за което ще бъде осигурено от водещи експерти в тази сфера. Това стана ясно на проведената трета изнесена…


Наградиха изявени лесовъди

     В традиционната седмица на гората отбелязваме професионалния празник на лесовъдската колегия в България. Регионален съвет на лесовъдите с район на дейност на територията на РДГ- Сливен награди номинираните изявени лесовъди от Сливенска и…


Делегация от ЮИДП-Сливен бе на работно посещение в Република Турция

Директорът на Югоизточно държавно предприятие – Сливен инж. Димчо Радев бе на работно посещение в южната ни съседка Република Турция. С него бяха директорите на Държавно горско стопанство – Тунджа инж. Борислав Цвятков и на…