бюджет

С рекорден преходен остатък в две направления Ямбол влиза в 2021 година

Най-голям преходен остатък в направление местни дейности (местни приходи) за последните 12 години е реализирала Община Ямбол през 2020 година. Той е в размер на 5 017 188 лева . Общият размер на преходния остатък…


Община Ямбол открива процедури за приемане на заявления от кандидат-потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и подбор на персонал за работа на позиция „Социален асистент“

Със заповед № РД01-2429 от 22.12.2020 г. Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане, е дала предварително одобрение за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Ямбол.    Социалната услуга „Асистентска подкрепа“…


Предложения за Бюджет 2021 на групата съветници „БСП за България“ в Общински съвет – Ямбол

Предложенията ни за включване в Бюджет 2021 на Община Ямбол са част от всички предложения, отправени към нас  като общински съветници. Те  са в резултат от проведени значителен брой лични срещи,  запознаване с проблемите на…


Общинските съветници промениха бюджета на община Ямбол за служебни погребения

На 30 ноември, понеделник, в зрителната зала на Община Ямбол се проведе 15-то заседание на Общински съвет – Ямбол, в чиято програма беше заложена само една точка. Общинските съветници гласуваха промяна на бюджета на община…


Възнагражденията и издръжката на приемните семейства са предвидени в предстоящия Закон за бюджета

От 2021 г. възнагражденията и издръжката на приемните семейства са предвидени в предстоящия за одобрение Закон за бюджета, а останалите разходи ще продължат да се осигуряват чрез проект „Приеми ме 2015″, който се удължава до…


Общинските съветници от ПП ГЕРБ изказаха несъгласие с бюджета на община „Тунджа“

Днес се проведе пресконференция на общинските съветници от групата на ПП ГЕРБ в община Тунджа. Те изразиха своето несъгласие с начина на водене на обсъждането на бюджета, което беше и причината да напуснат залата. Общинският…


Близо 13 000 безработни ще започнат работа по Националния план за действие по заетостта през 2020 г.

Правителството прие Националния план за действие по заетостта за 2020 г. В него се предвижда 12 918 безработни да започнат работа по програми и мерки, а над 11 824 лица да бъдат включени в обучения,…


Приеха бюджета на Община Ямбол за 2020 година

Най-важният финансов документ на Община Ямбол за 2020 г. беше утвърден на днешната сесия на Общинския съвет. Бюджетът за тази година беше приет с 33 гласа „за“, един въздържал се и нито един против. Съветниците…


Катя Георгиева: Да подкрепим младите хора в Ямбол с отпадане на таксите за детски ясли

Днес се разглежда най-важният финансов документ на общината за 2020 г. – първата година от новото управление на града. Днес се разглежда бюджетът, с който общинската администрация и ние като общински съветници ще решaваме важните…


Консервативен и балансиран е предложеният проекто-бюджет на община Ямбол и общинските съветници от ПП ГЕРБ принципно го подкрепят

Преди едно от най-важните заседания на Общински съвет Ямбол, когато ще бъде обсъден и подложен на гласуване бюджетът на Община Ямбол, на брифинг общинските съветници от ПП ГЕРБ изразиха своята позиция и виждане относно направеното…