БЧК

Курсове за водни спасители

БЧК- Ямбол набира кандидати за обучение в курсове за „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и „Воден спасител на открити водни площи и море”. Желаещите да се включат трябва да отговарят на следните…


Общо събрание на клубовете на БМЧК-Ямбол

Общо събрание на клубовете на БМЧК-Ямбол се проведе през миналата седмица. Гости на събранието бяха: инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на Обл.С на БЧК-Ямбол и Гергана Георгиева, щатен специалист в Секретариата на Обл.С на…


311 деца включени в проект „Топъл обяд“

Областната организация на БЧК-Ямбол съвместно с Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК реализира проект „Топъл обяд” за 311 деца в риск от област Ямбол. Обхванатите деца получават топъл обяд през студените зимни месеци на новата…


Първа помощ и действия при кризи

 БЧК – Ямбол проведе базово обучение по първа помощ с ученици от ГСАГД „Кольо Фичето“ в град Ямбол. Обучението имаше за цел участниците да придобият знания и практически умения за повишаване тяхната готовност по оказване…


Училище по плуване „Приятели с водата“

От 30 ноември 2021г., Ямболската червенокръстка организация стартира училище по плуване и превенция на водния травматизъм „Приятели с водата“, насочена към децата на възраст 7 – 11 години.       Обучителната програмата е с обща продължителност…


Консултативни срещи за ключови ръководни кадри

От края на м. ноември 2021г., Ямболската червенокръстка организация провежда поредица от обучения и консултативни срещи за ключови ръководни кадри от петте общински организации на БЧК – Ямбол.          Основната цел е подготовка за провеждане…


40 години приложно колоездене в България

Представители от Секретариата на Обл.съвет на БЧК-Ямбол участваха в  тържество по повод отбелязването на 40-годишнината от създаването на приложното колоездене в България. Тържеството се проведе в гр. Ловеч, под патронажа на кмета на Ловеч Корнелия…


Първа помощ на деца

На 16 ноември 2021г., в зала „Йорданка Пастърмаджиева“ на БЧК – Ямбол се проведе  обучение по оказване на първа долекарска помощ на деца до 8-годишна възраст за педагогически специалисти от детска градина „Валентина“ в град…


Училище по плуване „Приятели с водата“

       Ямболската червенокръстка организация възобновява подборът на деца на възраст между 7 – 11 години, за сформиране на групи за обучение в училище по плуване и превенция на водния травматизъм „Приятели с водата”- I-во, II-ро…


Общински съвет даде съгласие за проекта „Топъл обяд“ за училищата в Завой и Крумово

Общински съвет „Тунджа“ даде съгласие за партньорство и съфинансиране по проект „Топъл обяд“ с Областен съвет на БЧК – Ямбол. Проектът ще се реализира в началните училища в селата Завой и Крумово, където през зимните…