БЧК

Център за интегрирани услуги беше открит в Ямбол по проект „На фокус“

          Проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., е в своята активна фаза на изпълнение и официално представи Център за интегрирани…


Нов курс за водни спасители обяви БЧК

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – ЯМБОЛ Набира кандидати за обучение в курсове за „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и „Воден спасител на открити водни площи и море”.Желаещите да се включат трябва да отговарят…


Проект „На фокус“ проведе серия от шест семинари-дискусии в областта на убежището и миграцията

Проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., с бенефициер Сдружение Български Червен Кръст…


БЧК дари средства за пострадало при ПТП дете

В зала „Юбилейна“ на БЧК – Ямбол бяха предоставени парични средства за дете пострадало при пътнотранспортно произшествие. Гергана Георгиева, щатен специалист в Секретариата на Обл.С на БЧК – Ямбол, представи информация за дейността на Фонд…


БЧК с коледни пакети за бездомни

БЧК – Ямбол реализира програма за предоставяне на услуги за лица, живеещи на улицата в гр. Ямбол през 2023г. Целта на програмата е да се облекчи живота на лицата през зимните месеци и оказване на…


Първа помощ на работното място

В учебната зала на БЧК – Ямбол, се проведе обучение по първа помощ на работното място за служители от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Франциск“- с. Веселиново, община „Тунджа“ и Центъра за…


Лекции на млади доброволци в учебни заведения

Доброволците от БМЧК – Ямбол проведоха поредица от лекции в училища в гр. Ямбол по проект „Направи добро, за да си красив“ по повод Национална кампания „Месец на хуманитарното образование“. Лекциите бяха по теми,  свързани…


5 декември – Международен ден на доброволеца

БЧК – Ямбол благодари и отдава заслужено признание на всички доброволци от област Ямбол, които подкрепиха през годината хората, имащи нужда от помощ и съчувствие. Изказваме благодарност на доброволците, защото те са хора с изключително…


Национална кампания „Месец на хуманитарното образование“

Доброволците на БМЧК – Ямбол проведоха областно обучение на тема „Хуманитарно образование“, като част от Национална кампания „Месец на хуманитарното образование“ на Български младежки Червен кръст. Участници в обучението бяха доброволци от общинските клубове на…


Консултативни срещи за ключови ръководни кадри провежда БЧК – Ямбол

От средата на месец октомври 2023г. Ямболската червенокръстка организация провежда поредица от консултативни срещи и обучения за ключови ръководни кадри на дружествено ниво в структурата на БЧК – Ямбол, като първата бе с председателите на…