битови отпадъци

Община „Тунджа“ предлага на Общински съвет да вземе решение, с което да определи годишния размер на Таксата за битови отпадъци за 2024г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е     На основание чл. 66, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, Община „Тунджа“ уведомява всички заинтересовани лица,…


До 30 април 5% отстъпка за данъците в Ямбол

Община Ямбол уведомява данъчно задължените лица, че започва кампанията за заплащане на задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2023 година. Задълженията могат да се заплащат, както…


Извънредна декемврийска сесия в „Тунджа“

Открито е производство по издаване на общ административен акт, относно определяне на годишния размер на Такса битови отпадъци за 2023 година и приложена план-сметка за всяко населено място и в цялост за Общината, като   на…


Горски служители от териториалните поделения на ЮИДП се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“

Над 200 горски служители от териториалните поделения в обхвата на Югоизточно държавно предприятие – Сливен, се включиха в националната кампания „Да изчистим България заедно“. На 16 и 17 септември бяха почистени горски територии, като бяха…


До 30 април 5% отстъпка за данъците в Ямбол

Община Ямбол уведомява данъчно задължените лица, че започва кампанията за заплащане на задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2022 година. Задълженията могат да се заплащат, както…


Общински съвет „Тунджа“ определи размера на такса смет за 2022 г.

Общински съвет „Тунджа“ определи размера на такса смет за 2022 г. на последното за тази година заседание. План-сметката е в размер 1 472 798 лв., което е увеличение на разходите спрямо предходната година със 177 777 лв. За…


Предстои частично почистване на бетонираното корито на река Тунджа в района на бензиностанция „Шел“

Поради предстоящо частично почистване на бетонираното корито на река Тунджа в района на бензиностанция „Шел“ нивото на водата в реката само в бетонирания участък ще бъде понижено, но това няма да наложи изпускането на цялото…


Заповед за такса битови отпадъци

З А П О В Е Д № РД-07-1188 гр. Ямбол, 27.10.2020 г.   Във връзка със задължението на общината да организира извършването на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения…


Отстъпка за данъчни задължения

Община Ямбол уведомява данъчно задължените лица, че в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. е приет и публикуван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от…


Битови отпадъци и статистиката за 2016 година

На територията на област Ямбол през 2016 г. функционират две депа за битови отпадъци с организирано сметосъбиране. Заетата площ от депата в областта през 2016 г. е 39 дка. На тези депа за битови отпадъци…