база

Кръгла маса в село Скалица

Ученическият съвет на СУ „Св. П. Хилендарски“ с. Скалица проведе поредната кръгла маса  с директора на училището. Тази инициатива е вече наложена традиция и е част от дейностите на ученическото самоуправление. На срещата се поставиха…


МИГ – ТУНДЖА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПРИЕМ ПО МЕРКИТЕ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Още през първите месеци  на новата година МИГ – Тунджа  ще започне прием по мерките  от ПРОГРАМА   ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  2014-2020. Това стана факт след подписването на Допълнително споразумение към Стратегията за ВОМР…


Областният управител на област Ямбол с категорично отрицателно становище по инвестиционното намерение на „Континвест“ ООД

Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов изрази писмено отрицателно становище във връзка с процедура по издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал – Производствена база на…