Бабинден

Традиционни ритуали за „Бабинден“ в община „Тунджа“

На 21 януари, по традиция в община „Тунджа“, беше отбелязан „Деня на родилната помощ”, по-известен в обредния календар като „Бабинден“. Ако някога празникът е бил посветен на бабите акушерки, днес негови герои са и медиците…


Пазители на традициите

   Фолклорните празници са събрали в себе си мъдростта на народа ни, неговите вярвания, обичаи, традиции и ритуали. Пресъздавайки ги, ползвайки определени ритуали и изрази от тях в ежедневието си предаваме на децата обич, доброта,…


Традиционни ритуали за „Бабинден” в община „Тунджа“

На 21 януари – „Деня на родилната помощ”, по-известен в обредния календар като „Бабинден“, традиционно беше отбелязан в община „Тунджа“. Ако някога празникът е бил посветен на бабите акушерки, днес негови герои са и медиците…