администрацията

Предстояща тренировка на сиренните устройства в областта

В изпълнение на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване…


Конкурс за съдебен секретар обяви Районен съд – Ямбол

ОБЯВЛЕНИЕ Районен съд – Ямбол обявява  конкурс за заемане на една щатна бройка  по чл. 68, ал.1, т.3 КТ (по заместване), при условията на чл.89-96 КТ за длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР“ в администрацията на Районен съд…


До месец задължителен сертификат за учители и държавни служители?

До четири седмици държавните служители и учителите вероятно също ще бъдат задължени да имат зелен сертификат. Това заяви зам.-министърът на здравеопазването д-р Димитър Петров пред Нова тв. Сега администрацията била изключена, защото това щяло да…


Общински съвет – Ямбол гласува Програма за развитие на читалищната дейност и Общински план за младежта, численият състав на администрацията намалява със седем щатни бройки

Общински съвет – Ямбол гласува предложението на кмета Валентин Ревански за намаляване на числения състав на администрацията в Община Ямбол със седем щатни бройки – от 151 на 144, считано от понеделник, 1 февруари 2021…


Кметът на Ямбол предлага второ намаление на числения състав на администрацията в Община Ямбол

На редовна сесия на Общински съвет – Ямбол, която ще се проведе на 28 януари, четвъртък, ще бъде гласувано предложението на кмета Валентин Ревански за намаляване със седем щатни бройки на числения състав на администрацията…


Областният управител върна за повторно обсъждане решение на ОбС Ямбол

Областният управител на област Ямбол в изпълнение на правомощията си по Закона за администрацията и след извършен контрол по законосъобразност на решенията, приети на последното заседание на Общински съвет Ямбол, върна за повторно обсъждане решението,…


Сурвакаха областния управител за Василица

Областният управител Димитър Иванов посрещна в администрацията деца от училище „Петър Берон“ в Ямбол по повод „Василица“ – ромската нова година. Песни, танци, много усмивки, емоции и благопожелания отправиха децата от 2 до 7 клас…


Откриване на учебната година в Община „Тунджа“

На 16 септември 2019 година в училищата на община „Тунджа” тържествено ще бъде открита новата учебна година. По традиция всички учебни заведения ще бъдат посетени от представители на ръководството и администрацията на общината. Кметът на…


Работна среща за представяне Платформа за достъп до обществена информация

Администрацията на Министерски съвет ще проведе работна среща за представители на областите Ямбол, Хасково, Бургас, Сливен и Стара Загора, за представяне на Платформа за достъп до обществена информация.    Срещата е във връзка с актуалните…


Заседава съветът по етнически въпроси

Заседание на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /ОССЕИВ/ под председателството на кмета Георги Георгиев се проведе в Конферентната зала на община „Тунджа“.  Съветът включва представители на администрацията на община  „Тунджа“, общински…