аварии

Без вода днес

08.10.2020Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За община Тунджа: с.Робово, с.Калчево, с.Коневец, с.Миладиновци, с.Овчи Кладенец, с.Скалица;За район Стралджа -с.Правдино.


Без вода днес

06.10.2020Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр. Ямбол:– ул.“П.Р.Славейков“ № 67;– Тласкател „Кабиле“ ;За община Тунджа: с.Коневец, с.Симеоново, с.Асеново, с.Овчи Кладенец,с.Безмер;


Без вода днес

01.10.2020Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр. Ямбол:– ул.“Кожух планина“/ул.“Яне Сандански“;– ул.“Гр.Игнатиев“ 76 вх.Е.За община Тунджа: с.Козарево, с.Калчево, с.Овчи Кладенец, с.Болярско, с.Видинци;Телефон за контакти: 046/662323 –…


Без вода днес

30.09.2020Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр. Ямбол:– ул.“Филип Тотю“ № 1 ;За община Тунджа: с.Челник, с.Хаджи Димитрово, с.Генерал Инзово,с.Межда ;За община Елхово: с. Малък Манастир,…


Без вода днес

29.09.2020Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр. Ямбол:– Индустриална зона – кв.“Винпром“ и „Язаки“ АД ;За община Тунджа: с.Тенево, ул.“Иван Вазов“, с.Окоп ;За община Елхово: с….


Без вода днес

28.09.2020Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр. Ямбол:– ж-к.“Хале“ бл.9 ;За община Тунджа: с.Калчево, с.Чарган, с.Могила, с.Миладиновци;За община Елхово: с. Трънково ,гр. Елхово ул.“ Морава “…


Без вода днес

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр. Ямбол:– ул.“Капитан Петко войвода“№ 40;– „Синтер – М“ -пътя за с.Роза;– Военно поделение- с.Кабиле;– ж-к.“Златен рог“ бл.36- вх.Б;За община…


Без вода днес

24.09.2020Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр. Ямбол:– пресечката на ул.“ Александър Зограф“ и ул.“Варна“;– Военно поделение Кабиле;За община Тунджа: с. Кукорево, с. Маломир, с.Коневец, с.Драма,…


Без вода днес

18.09.2020Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр. Ямбол:– ж-к.“ Хале“ бл.3 ;– ж-к.“ Бенковски“ № 7 ;– ул.“Търговска“ № 95- КАТ;За община Тунджа:с.Кукорево, с.Окоп, с.Чарган,с.Победа, с.ОвчиКладенец,…


Без вода днес

04.09.2020г.Поради задължения към Дружеството, ще бъде прекъснато водоподаването към следните абонати: За Ямбол: – ул.“Славейков“ № 34; Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За община Тунджа: с.Сламино, с.Челник,…