Без вода днес

25.05.2022г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

за гр.Ямбол:

– Търговска/Преслав;

– ул.“Пирин“/ХЕС;


За община Тунджа:

– с. Робово;
– с. Ботево

За район Елхово :

– с.Изгрев;


За район Болярово;

– с. Ружица


Авариите ще бъдат отстранени в рамките на работния ден!


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.