Kъм момента не съществуват планове за изграждане или развръщане на многофункционален дивизионен щаб на НАТО в или около Ямбол

По повод на възникнали притеснения сред гражданите, относно създаване на многофункционален дивизионен щаб на НАТО край Ямбол, Областният управител на област Ямбол – Биляна Кавалджиева – Димитрова, поиска официална информация по темата от Министъра на отбраната на Република България.

В отговор, той уведоми областния управител, че към момента не съществуват планове за изграждане или развръщане на многофункционален дивизионен щаб на НАТО в или около Ямбол.

„Към този момент се анализират възможностите за мястото, където да бъде разположена многонационалната бойна група“, се казва още в писмото на министър Тагарев. Той обръща внимание и на ползите от разполагането на многонационалната бойна група, в съответната област, като посочва за такива – „привличане на значителни инвестиции в пътища, канализация, социална и друг вид инфраструктура, подобряването на бизнес климата, откриването на нови работни места и повишаването на доходите на живущите в региона“.

Областна администрация – Ямбол