II Международен конкурс за певческо изкуство „БЕЛКАНТО“

ЯМБОЛ 56.10.2019г.

СТАТУТ 

.І. Цели на конкурса:

 • Стимулиране на детското творчество, талант и артистичност
 • Представяне на творческите постижения на солисти от различни държави
 • Създаване на условия за професионално общуване, съвместни творчески проекти и партньорства с участието на водещи личности в областта на изкуството и културата
 • Стимулиране таланта на младите изпълнители
 • Поощряване на индивидуалните способности на младите изпълнители
 • Популяризиране на най-добрите образци на вокално творчество на български композитори и изпълнители

 

.ІІ. Организатори и партньори: Конкурсът се организира от Сдружение „Студия по изкуствата Белканто” в партньорство с фирми, медии, културни институции, физически и юридически лица, които споделят целите и идеите на конкурса.

Студия по изкуствата „Белканто“ е сдружение с нестопанска цел, като основните му приоритети са да опазва, развива и популяризира българското изкуство и да го приобщава към Европейското културно наследство; да създава условия и предпоставки за възпитание, обучение и развитие на хора от различни възрастови групи в сферата на музикалните, танцовите, театрални и изобразителни изкуства; да подпомага държавните и обществени структури за утвърждаване на добри практики в областта на изкуство, култура и образование; привличане на партньори и осъществяване на сътрудничество с Европейски, общински, областни и социални структури, културни институти, училища, обединени детски заведения, младежки и неправителствени организации, бизнес партньори, сдружения, фондации и клубове.

.III. Статут на конкурса: Второто издание на конкурсът ще се проведе в два конкурсни дни – 5 и 6 октомври 2019 г. в гр. Ямбол. Конкурсът е за индивидуални изпълнители и е отворен за участници от България и чужбина!

.III. 1.Категории:

 • Първа категория – Поп пеене
 • Втора категория – Класическо пеене

 

.III. 2. Общи условия категория „Поп пеене“ – Право на участие имат индивидуални изпълнители на поп музика в следните възрастови групи /навършени години към датата на конкурса/

 • І-ва група – 4 – 6 г.
 • ІІ-ра група – 7 – 9 г.
 • ІІІ-та група – 10 – 12 г.
 • ІV – та група – 13 -15 г.
 • V – та група – 16 – 19 г.

За всяка от възрастовите групи е определена квота за броя на участниците – до 20 в група. След запълване на тази квота, участие в конкурса се допуска единствено по преценка на ръководството на конкурса.

Конкурсът се провежда в два конкурсни тура. Допуснатите кандидати за участие се представят с репертоар от 2 песни в два отделни дни.

Първи тур  – песен на български език от български автори или на роден език за чуждестранните участници.

Втори тур – песен по избор на участника.

Конкурсният репертоар на участниците трябва да е в стил поп музика, поп рок , мюзикъл или джаз.

Всички участници сами осигуряват инструменталния съпровод на конкурсните песни, като беквокалите не трябва да дублират основния глас на изпълнителя. Инструменталите на конкурсния репертоар се изпращат предварително на посочен от организаторите e-mail.

.III. 3. Общи условия категория „Класическо пеене“ – Право на участие имат индивидуални изпълнители на класическа музика в следните възрастови групи /навършени години към датата на конкурса/

 • Първа група – до 16 год.
 • Втора група – от 17 до 19 год.
 • Трета група  – над 20 години

За всяка от възрастовите групи е определена квота за броя на участниците – до 15 в група. След запълване на тази квота, участие в конкурса се допуска по преценка на ръководството на конкурса.

 

Конкурсът се провежда в два тура. Допуснатите кандидати за участие се представят с репертоар от  2 произведения в два отделни дни.

 

Първи тур  – ария от оперния или оперетния жанр.

Втори тур – художествена песен, романс или ария от мюзикъл.

 

! Всички участници сами осигуряват клавирен съпровод на конкурсните произведения.

 

         .IV. Финансови условия

Такса участие:

 • Български участници – 25 лв.
 • Чуждестранни участници – 25 евро

 

Таксите участие се внасят по банков път:

Сдружение „Студия по изкуствата Белканто”

Банка ДСК

IBAN: BG31STSA93000020241977

BIC: STSABGSF

За основание да се изпише името на участника!

! Всички разходи по пребиваването на участниците и техните придружители са за тяхна сметка. Прилагаме списък с хотели в града и предлагаме съдействие за резервации.

.V. Заявка:

Заявка по образец се подава на адрес bel_canto09@abv.bg до 5  септември  2019 г. В срок до 15 септември 2019 г.  ще се приемат инструменталите на конкурсните песни по електронен път в мр3 формат, както и таксите за участие по обявената банкова сметка!

Със служебен жребий ще се определи реда, по който ще се явяват изпълнителите на сцената. Редът и програмата на конкурса ще бъдат обявени на 1 октомври 2019 г.!  

 .VI. ЖУРИ:

Професионално жури – участниците ще бъдат оценявани от изтъкнати изпълнители, композитори, музикални експерти от българската оперна и поп музика.

         Детско жури – съставено от възпитаници на Студия по изкуствата „Белканто”

        .VII. Оценяване: Всеки член на журито поставя оценки по десетобалната система, сумират се точките и се обявява общ брой точки на всеки участник.  Точките се поставят по следните показатели:

 • Точност на интонирането
 • Художествена интерпретация
 • Вокално майсторство
 • Артистичност на изпълнението

.VIII. Награди: Във всяка категория и възрастова група ще бъдат присъдени следните награди:

I-во място

II-ро място

III– то място

Поощрителни награди

Награда на детското жури

Награди на спомоществователи, спонсори, фирми, медии, организации и др.

     Гран При за всяка от двете категории

   .IX. Организационни :

 • При регистрацията – участниците представят копие на акта за раждане или лична карта, копие на платежния документ за платена такса участие;
 • Освен конкурсната част, организаторите предвиждат интересна съпътстваща програма – посещение на емблематични и атрактивни места с историческа и културна стойност за град Ямбол;
 • Протоколиране на оценките на журито и публикуване им във фейсбук страницата на конкурса;
 • Конференции за отделните категории – среща с журито и организаторите на конкурса, дискутиране на актуални теми, коментиране на представянето на участниците;
 • С подаване на заявката всеки участник декларира съгласието си да бъде фотографиран, заснеман, записван за целите на конкурса и публикуване на материалите  в каталози, рекламни материали, филми и др.;

/Организаторите си запазват правото на промяна в програмата или регламента на конкурса, за което ще уведомят участниците своевременно/

.X.  Контакти:

Божидара Божилова /сопран, вокален педагог/ – 0899974795

Мариана Андреева /пианист, музикален педагог/ – 0899381588

Е-mail: bel_canto09@abv.bg