Тунджа


Резултати от търгове в Община „Тунджа“

  Нови 46 544 лева се очакват да постъпят в Община „Тунджа“ след проведените на 22 и 23 март 2017 година публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти, за предоставяне под наем…


Тодоровден в Тенево

Единадесетото издание на традиционния общински празник „Тодоровден – Тодоровска кушия“, се проведе на 25 март 2017 година в землището на село Тенево. Организатори на проявата бяха община „Тунджа“, кметството и читалището на селото. Приветствия към…


„Да опазим планетата чиста“

СТАТУТ НА КОНКУРСА ЗА МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ И ЛИТЕРАТОРИ „ДА ОПАЗИМ ПЛАНЕТАТА ЧИСТА”   ЦЕЛ НА КОНКУРСА: Да създаде възможност за изграждане  и изява на екологичното съзнание и възпитание на децата и техния интерес към природата,…


Заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община „Тунджа“

Под председателството на Станчо Ставрев – заместник-кмет на община „Тунджа” и председател на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината, на 22.03.2017 г. се проведе заседание на комисията и…


Заседание на Общински съвет „Тунджа”

Двадесет и второ/редовно/заседание на Общински съвет „Тунджа” – Ямбол, насрочено с Покана № 22/28.02.2017 г. ще се проведе на 27.03.2017 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община  „Тунджа”, при следния проект за    …


„Обучение и заетост за младите хора“

По схема „Обучение и заетост за младите хора“, Етап II на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ десет безработни младежи на възраст до 29 години, които имат завършено основно образование от община “Тунджа” ще преминат…


Общински пролетен празник на коня и конния спорт

  На 25 март 2017 г., от 10.30 часа, в село Тенево ще се проведе Единадесетият Общински пролетен празник на коня и конния спорт. Организатори на проявата са община „Тунджа”, кметство на селото и народно…


Търгове за месец март в община „Тунджа“

Със заповед на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев, са насрочени търгове, които ще се проведат на 22 и 23 март 2017 година, от 9.30 ч., в залата на общината. На 22 март 2017, от…


Отличия за възпитаниците на боксов клуб „Априлец“

На вчерашната пресконференция в община „Тунджа” кметът Георги Георгиев сърдечно посрещна треньора от боксов клуб „Априлец“ – Димитър Мутафов. Той представите поредните отличия на своите възпитаници.