Болярово

Проект за патронажна грижа продължава да действа в Болярово

     Община Болярово продължава да изпълнява дейностите по проект „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово” Договор № BG05M9OP001-2.40-0099 – C01 от дата 23.05.2019г., по Оперативна програма „Развитие на…

Прочети още

Земляческа среща в Горска поляна

Община Болярово, кметско наместничество и Инициативен комитет – с. Горска поляна, община Болярово организират на 21 юли 2018 година от 10 часа в с. Горска поляна ЗЕМЛЯЧЕСКА СРЕЩА, посветена на 90-годишнината от изграждането на църковния…