Болярово

Двадесет години фолклорен възход

Бинка Величкова             Началото бе поставено през твърде далечната за нашето съвремие 1997 година. А оттогава изминаха двадесет години! В които ежегодно нашето уютно крайгранично градче Болярово се превръщаше в началото на юни в…


Образованието като ценност

На 29 май 2017 година по проект  „Заедно да учим и творим” (финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове) по Дейност 6:…


Отчетно-изборно събрание на Ловно-рибарско сдружение „Странджа”- Болярово

Лора Величкова           На 26 май 2017 година се проведе отчетно-изборното събрание на Ловно-рибарско сдружение „Странджа”- град Болярово. То протече при следния дневен ред: отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението за 2016…


Посещение в зоопарка

Лора Величкова            На 22 май 2017 година по-големите дечица от ДГ „Здравец”- Болярово (от група „Мики Маус), заедно с връстниците си от ДГ „Снежнака” – с. Воден, учителките, част от перосанала и родители,…


Смелост, отговорност, риск

Бинка Величкова Мотивационно посещение на Участък пожарна безопасност и защита на населението – гр. Болярово към РС ПБЗН – гр. Елхово, се проведе на 12 май 2017 г. То бе организирано във връзка с изпълнение…


Тържествено изпращане на зрелостниците

Бинка Величкова           Пролетната привечер на 17 май 2017 година събра в двора на СУ „Д-р Петър Берон” – град Болярово ученици, родители, близки, учители, както и официални гости, за да опразнуват 24 май –…


Пет нови работни места за община Болярово по Регионална програма за заетост и обучение на област Ямбол -2017

Лора Величкова          От 15 май 2017 година в община Болярово са назначени пет безработни до момента лица по Регионалната програма за заетост и обучение за 2017. Те ще бъдат общи работници, като трудовата…


Празник на духовността и вечната признателност

Бинка Величкова        Датата 13 май 2017 година навярно дълго ще се помни – и от жителите, и от стотиците гости на крайграничното село Странджа, община Болярово. И двата повода, които събраха хората тук, бяха…


Община „Тунджа“ е домакин на международна среща по Програма Еразъм +

На 10 май 2017 година, се проведе работна среща в община „Тунджа“ на тема: „Европа 2020 и възможностите за включване на ромските ученици и техните родители. Европейски оперативни програми в България.“ Тя е част от…


Покана

П О К А Н А Уважаеми дами и господа, на 11 май (по стар стил) и на 24 май (по нов стил) се навършват 177 години от рождението на легендарния български революционер Стефан Караджа,…