90 години НЧ „Хр. Ботев-1928” село Ботево

С тържествен концерт на 17.10.2018 г., НЧ „Хр. Ботев-1928”, село Ботево, община „Тунджа“, отпразнува 90 години от основаването си.

            Гости на празника бяха Георги Георгиев- кмет на община Тунджа, Станчо Ставрев-заместник кмет на община „Тунджа“, Иванилина Йовчева – главен експерт на РЕКИЦ гр. Ямбол, представители на читалища от община Тунджа, библиотекари от гр. Ямбол, спомоществователи, читалищни деятели, самодейци и жители на с. Ботево.

            Празникът започна с тържествено слово от секретаря на читалището Мима Контаки, която поздрави всички присъстващи. …„90 години на възраждане, на всеотдайна сърцата дейност на поколения будители – читалищни дейци и сподвижници, за да бъде съхранена българската духовност и култура. Целта на ръководството е да запазим читалището като притегателен център на знание, духовност, култура и информация в общността на село Ботево за всички възрасти и групи. Да запазим жив огъня на духовността, разгорял се преди 90 години“.          

Своите поздрави към самодейците и читалищното настоятелство поднесоха кметът на село Ботево – Георги Танев и кметът на  община „Тунджа“ – Георги Георгиев.  Поздравителни адреси бяха получени от РЕКИЦ гр. Ямбол, Регионална библиотека „Георги С. Раковски” гр. Ямбол, НЧ  „Зора-1928”, с. Межда, НЧ „Светлина -1929”, с. Роза.

            Тържеството продължи с концерт на най-малките – децата от ДГ „Звездица”, група „Слънце“, които изпълниха „Мама ми купи днес” и танците: „Две люлки се люлеят и Танц-хорце.

Учениците от театрална трупа „Ботевче“ към ОУ „Христо Ботев” представиха драматизацията „Зайовата книжка“. Празникът завърши с изпълненията на Групата за автентичен фолклор към народно читалище „Христо Ботев-1928”, съвместно с ПК „Златна Есен”.

Пожелаваме си още много празници и успех във всяко начинание.

Честит празник на всички.

 

Мима Контаки

Секретар на НЧ „ Хр. Ботев-1928 г.”