„АртСЕЛО“ в Стара река

В изпълнение на дейности по проект „Творческа резиденция „Тунджа“ – маркетинг и популяризиране на местно наследство със средствата на изкуството, фолклора и традициите“, в периода 25-27 юни 2023 г., в село Стара река се проведе заключителен уъркшоп „АртСЕЛО“.

В неговите рамки млади творци започнаха реализацията на 3 нови арт – проекта, които са формулирани съвместно с местната общност на село Стара река. Проектите им интерпретираха местните специфики и традиции, придавайки колорит на фасадите на обществени сгради и пространства.

За децата от селото бяха организирани интерактивни занимания в парка на селото. В ателиетата „АртСЕЛО – неделно време за изкуство и забавление“ те участваха в различни образователни и състезателни игри. В предвидените кътове те имаха възможност да оцветяват шевици, кукерски маски и други, както и да рисуват на теми по техен избор. За участието те получиха рекламни сувенири от ръководителя на проекта и торта от кметския наместник на село Стара река – Нина Колева.

 Във втория ден от уъркшопа производителите от територията на МИГ-ТУНДЖА представиха своята продукция на изложението „От Тунджа с Любов“, а самодейци от община „Тунджа“ огласиха центъра на Стара река с концерта „Настроение“. На импровизираната сцена на фона на една от арт инсталациите в селото, която е в процес на изпълнение, се изявиха Танцов състав „Детелини“ при НЧ „Добри Керанов-1961“, с. Стара река; Певческа група при Пенсионерски клуб „Сребърни коси“, с. Стара река; Женска певческа група при НЧ „Искра-1931“, с. Симеоново; Певческа група „Сребърни коси“, с. Калчево; Певческа група „Карапчанка“ при НЧ „Просвета-1920“ и Димана и Янимир Демиреви  от с. Маломир; Певческа група при НЧ „Виделина- 1928“, с. Кукорево и Певческа фолклорна група при НЧ „Васил Левски-1931“, с. Победа.

На събитието присъстваха Георги Георгиев – кмет на Община „Тунджа“, Нели Славова – председател на Общински съвет „Тунджа“, заместник-кметовете и секретарят на общината, екипът на проекта, творци – участници в пленерите, жители и гости на село Стара река. В края на хубавия концерт, кметският наместник на Стара река благодари на талантливите участници. За доброто си представяне те получиха грамоти, парични награди  и питки.

На следващия ден продължи работата на младите творци, а децата от селото също получиха уникална възможност да творят редом с тях в ателие „Как сe твори красота?“. Те оцветиха инсталираната кукерска маска в парка на селото. Скулптурата е дело на Руслан Русев по настоящия проект  и символизира силните кукерските традиции в селото.  С помощта на читалищния секретар Донка Йорданова и кметският наместник Нина Колева те внимателно нанасяха подбраните цветове. За таланта, вдъхновението и ентусиазма си те бяха поздравени от творците Даниел Дубаров и Николай Димитров, които им дадоха ценни съвети.

Община „Тунджа“ е бенефициент по проект „Творческа резиденция „Тунджа“ – маркетинг и популяризиране на местното население със средства на изкуството, фолклора и традициите“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.218-0004, финансиран по ПРСР 2014-2020, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“. Стойността на проекта е 29 300.00 лв. без ДДС.