55 години висше образование в Ямбол

МЕРОПРИЯТИЯ

ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ 55 ГОДИНИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЯМБОЛ И 11 МАЙ – ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ФАКУЛТЕТ «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ»

И

ОТКРИВАНЕ НА НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

10 МАЙ 2019, ЯМБОЛ

 

  • РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

фоае 2-ри етаж, ФТТ                                                                                                               Час: 10:00-12:00 ч.

 

  • ИЗЛОЖБА-КОНКУРС ”ПРАЗНИЧНА ТРАПЕЗА”

зала 225, ФТТ                                                                                                                        Час: 11:00ч.

 

  • ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ФАКУЛТЕТ ”ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” – ЯМБОЛ И 55 ГОДИНИ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ГР. ЯМБОЛ

зала 325, ФТТ                                                                                                                        Час: 12:00 ч.

 

  • НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ СЪСТЕЗАНИЯТА И КОНКУРСИТЕ

зала 325, ФТТ                                                                                                                        Час: 12:15 ч.

 

  • ОТКРИВАНЕ НА НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

зала 325, ФТТ                                                                                                                         Час: 12:30 ч.

 

  • КАФЕ ПАУЗА

зала 225, ФТТ                                                                                                                       Час: 13:00 ч.

 

  • НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПО СЕКЦИИ Час: 13:30 ч.

 

СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ – МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА                       Зала 321, ФТТ

 

СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ – ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ                                            Зала 216, ФТТ

 

СЕКЦИЯ 3. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Зала 332, ФТТ

 

СЕКЦИЯ 4. МЕДИЦИНА                                                                                                       Зала 220, ФТТ

 

СЕКЦИЯ 5. СОЦИАЛНИ, ЗДРАВНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ                               Зала 226, ФТТ

 

  • КАФЕ ПАУЗА

зала 225, ФТТ                                                                                                                       Час: 15:00 ч.

 

  • ЗАСЕДАНИЕ ПО СЕКЦИИ

Час: 15:30 – 17:00 ч.

 

  • БАЛ НА МЛАДИЯ УЧЕН

ресторант „Боровец“                                                                                                               Час: 19:00 ч.