5 декември – Международен ден на доброволеца

БЧК – Ямбол благодари и отдава заслужено признание на всички доброволци от област Ямбол, които подкрепиха през годината хората, имащи нужда от помощ и съчувствие. Изказваме благодарност на доброволците, защото те са хора с изключително отзивчиви сърца, готови да помогнат във всеки един момент на хората попаднали в беда.
Пожелаваме им много здраве, сили и вдъхновение за успешна реализация в тяхната хуманна и достойна дейност!


Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол