48 места за лекари-специализанти определи здравното министерство за ямболската болница

    Четиридесет и осем места за лекари – специализанти са определени от Министерството на здравеопазването в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол за 2023 година. Местата са разпределени по клинични специалности и висши училища.
     Припомняме, че шестима новодипломирани лекари вече специализират в ямболската болница. Всички отделения са акредитирани като база за обучение. Лечебното заведение е сред малкото в страната, които осигуряват и преференциални условия за младите лекари, както обяви наскоро изпълнителният директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ д-р Панайот Диманов.
   

Местата са разпределени по клинични специалности и висши училища, както следва:

 • „Акушерство и гинекология“ – 1 (Медицински университет – Варна)
 • „Анестезиология и интензивно лечение – 1 (Медицински университет – Варна)
 • „Вътрешни болести“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)
 • „Гастроентерология“ – 3 (Тракийски университет – Стара Загора – 2; Медицински университет – Варна – 1)
 • „Ендокринология и болести на обмяната“ – 2 ( Медицински университет – Варна – 1; Тракийски университет – Стара Загора – 1 )
 • „Инфекциозни болести“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)
 • „Кардиология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора – 1; Медицински университет – Варна – 1)
 • „Клинична лаборатория“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)
 • „Клинична микробиология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора – 1; Медицински университет – Варна – 1)
 • „Кожни и венерически болести“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)
 • „Неонатология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора – 1; Медицински университет – Варна – 1)
 • „Нервни болести“ – 3 (Тракийски университет – Стара Загора – 2; Медицински университет – Варна – 1)
 • „Нефрология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора – 1; Медицински университет – Варна – 1)
 • „Образна диагностика“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)
 • „Обща и клинична патология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)
 • „Ортопедия и травматология“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)
 • „Очни болести“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора – 1; Медицински университет – Варна – 1)
 • „Педиатрия“ – 4 (Тракийски университет – Стара Загора)
 • „Пневмология и фтизиатрия“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)
 • „Психиатрия“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)
 • „Спешна медицина“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)
 • „Трансфузионна хематология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)
 • „Урология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора – 1; Медицински университет – Пловдив – 1)
 • „Ушно-носно-гърлени болести“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)
 • „Хирургия“ – 3 (Тракийски университет – Стара Загора – 2; Медицински университет – Варна – 1)

 

Определени са и две места в направление „Здравни грижи“ ( медицински сестри и акушерки):

 • „Операционна и превързочна техника“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)