Днес празнуват

Днес православната църква почита паметта на свети Фотий (от гръцкото photos – „светлина“).

Той е покровител на всички, чиито имена съдържат светлина или неин символ в името си.

Имен ден празнуват носещите имената Фотий, Фотин, Фотина, Пламен, Пламена, Огнян, Огняна, Светлин, Светльо, Светла, Светослав и Светослава.

Св. Фотий е Цариградски патриарх.

Умира в заточение на 6 февруари 891 г.

Патриарх Фотий се е борил против изопачаванията на християнството и често влизал в разногласие с византийските императори. В зависимост от курса на тяхната политика той бил свалян и пак възстановяван на патриаршеския престол.

С неговото име и ревностен християнски дух е завинаги свързана и българската история, защото именно патриарх Фотий убеждава Константин Философ да проповядва християнството сред славяните.

Той пише изключително ценен исторически документ – обширно послание върху християнската вяра и живот, адресирано до българския цар Борис І.