40 издание на конкурса „Родило се, преродило“

Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945” с подкрепата на Община Ямбол и ще се реализира в онлайн формат.
Целта на фестивала е популяризирането на обредния, песенния, инструменталния и танцовия фолклор на България и приобщаването на младото поколение към ценностите на българските традиции.
СТАТУТ
Фолклорният ученически фестивал „Родило се, преродило” – Ямбол, 2022 ще се проведе през месец април като участниците ще могат да се изявят в следните конкурси:
– „Моят любим пролетен празник“ – за рисунки и за изработване на сувенири и украса, характерни за фолклорните празници от пролетния цикъл на българина;
– Конкурс за изпълнение на българска народна песен. Участниците представят солово по две народни песни, една от които е бавна (безмензурна) и задължително едната е тракийска.
Общото времетраене на изпълненията е 4 минути, като това на безмензурната песен не трябва да съдържа повече от два куплета. Изпълненията могат да бъдат със съпровод.
– Конкурс за изпълнение на народен инструмент (гайда, кавал, гъдулка, тамбура). Участниците изпълняват солово по две мелодии, като едната е бавна (безмензурна) с характер, съответстващ на дадения инструмент. Общо времетраене на изпълнението – 4 минути.
Изискването, за безмензурна песен и мелодия, се отнася за трета и четвърта възрастова група.
– Конкурс за изпълнение на народни танци – представят се танцови състави с изпълнение до 8 минути.
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
Първа – предучилищна възраст;
Втора – 7-10 годишна възраст;
Трета – 11-14 годишна възраст;
Четвърта – 15-19 годишна възраст.
ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1. Всички участници в конкурсите за песен, инструментално изпълнение и танц трябва да бъдат облечени в народна носия.
2. Краен срок за подаване на експонатите за конкурсите за рисунка изделия, свързани с фолклора на българина – 14 април 2022 г. на адрес:
Народно читалище „Зора-1945“
пл. „Захари Стоянов“ 2А
8600, гр. Ямбол
3. Краен срок за получаване на заявки и видеозаписи на изпълненията за конкурсите за музика, песен и танц – 14 април 2022 г.
на e-mail: rodiloseprerodilo20@mail.bg
Изисквания за видеозаписите:
– да бъдат записани в хоризонтално положение с телефон, видеокамера или фотоапарат;
– да бъдат заснети в домашна обстановка или репетиционна зала;
– не се допускат студийни записи, като звукови подложки, технически корекции или монтаж.
4. Такси за участие:
– 10,00 лева за индивидуалните изпълнители;
– 30, 00 лева за съставите
по банков път на сметка:
Общинска банка АД
BG27SOMB91301047278801 BIC: SOMBBGSF
за конкурса „Родило се, преродило“ .
ЖУРИ И НАГРАДИ:
Експонатите в конкурсите за рисунка и сувенири и видео-изпълненията на участниците ще се оценят на 16 април 2022 г. от жури, включващо специалисти в областта на изобразителното и фолклорното изкуство.
Всички, участвали в конкурсите, получават грамота.
Класираните на първо, второ и трето място във всички конкурси получават дипломи и награди.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 18 април 2022 г. на фейсбук страницата на НЧ „Зора-1945”.
За допълнителна информация: 046/ 666 951 и 0879069615.