3680 фирми декларираха печалбите си в НАП Ямбол

3680 ямболски фирми подадоха годишните си данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци до изтичането на крайния срок на 1 април. Те са със 70 повече в сравнение с формулярите, приети през миналата година.  В национален мащаб 370 000 фирми декларираха данък печалба. Приблизително 12 000 от тях са го направили без посочване на входящия номер на годишния отчет за дейността (ГОД) заради временно забавяне поради технически причини  в  системата на Националния статистически институт. Компаниите, които не са успели да подадат ГОД, трябва да го направят до полунощ на 5.04.2019 в информационната система „Бизнес статистика“ на НСИ. Данните ще бъдат служебно предадени на НАП, без да се налага фирмите да правят нещо допълнително, съобщават от двете ведомства.

Междувременно от приходната агенция ще изпратят информативни писма по електронната поща на всички предприятия, за които липсват данни за входящ номер на годишния отчет за дейността.