Ученичести игри по тенис на маса

Във Физкултурния салон на основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново, се проведоха общинските ученически спортни игри по тенис на маса.

Игрите са включени в Общинския спортен календар на община „Тунджа” и са етап от Националния спортен календар на МОН за 2019/2020 учебна година.

Участие взеха отбори от училищата в селата Веселиново, Дражево, Кукорево и  Скалица.

 Състезателите бяха  разпределени в две възрастови групи:

  • І група – ученици от V – VІІ клас;
  • ІІ група – ученици от VІІІ – Х клас.

След оспорваните и заредени с висок емоционален градус срещи, се получи следното класиране на отборите в отделните възрастови групи:

Момичета V – VІІ клас

І- во място – ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево;

Момчета V – VІІ клас

І-во място  –  СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Скалица;

Момичета VІІІ – X клас

І-во място – СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Скалица;

Момчета VІІІ – X клас

І-во място – СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Скалица.

В областния кръг на ученическите спортни игри по тенис на маса община „Тунджа“ ще бъде представена от отборите, заели първите места в отделните възрастови групи.