30 години община „Тунджа” – програма за 22 април

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

за празничните прояви, посветени на

Деня на Община „Тунджа”

22 април – Международен ден на Земята

10.00 ч.

с. Тенево

„Хоро се вие, песен се пее”

Общински празник на Художествената самодейност  

 

18.30 ч.

зала „Диана”

гр. Ямбол

„Корени” – празничен концерт