Кариерно ориентиране

Ученици от 7 клас на Основно училище „Св. Паисий Хилендарски”, село Роза посетиха учебния център на ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД, като част от стартиралата програма за кариерно ориентиране „Ти избираш”. Седмокласниците бяха приветствани от г-жа Николинка Колева- Нанкова, която разказа за историята и развитието на завода чрез няколко мултимедийни презентации.

Представители на Обединено училище „Васил Левски“, с. Тенево запознаха седмокласниците относно предлаганите от тях специалности и възможностите за реализация. Учениците имаха възможност да разгледат производствените цехове и халетата в реална работна среда. Срещата завърши чрез практическа задача – изработване на конструктор от машинни елементи по зададена схема.

Посещението в завода за учениците беше изключително ползотворно от гледна точка на възможностите за ориентиране във връзка с тяхното бъдещо кариерно развитие. Програмата „Ти избираш“ е насочена към  развиване на универсални умения, които биха били необходими на всеки един млад човек при бъдеща успешна реализация.

 

Иван Ангелов – психолог

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, село Роза