Покана за участие в кръгла маса „Май 2019 – този път ще гласувам“

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

„ МАЙ 2019- ТОЗИ ПЪТ ЩЕ ГЛАСУВАМ“

В ГРАД СТРАЛДЖА

Ямболска търговска-промишлена палата, има удоволствието да покани, заинтересованите граждани на град Стралджа, на информационна кръгла маса „Май 2019 – Този път ще гласувам, на 9 Април 2019, от 11 часа, в ритуалната зала на Община Стралджа.

Семинарът е част от информационна кампания по Европейския проект “Вашият глас за Европа – Your EU Vote”, по който Ямболска търговско- промишлена палата започна работа в края на 2018 година. Проектът е финансиран директно от Европейския парламент и има за цел да осигури на гражданите непартийна и фактическа информация в периода до Европейските избори – 26 май 2019 г., като стимулира участието на гражданите в изборите за Европейски парламент и  подобри разбирането им за настоящите и бъдещите политики и функциите на Европейския Парламент и Европейския Съюз.

Информационната кръгла маса “Май 2019- Този път ще гласувам”, има за цел да стимулират дебатите и ангажираността на широката общественост в община Стралджа, в най-важния Европейския демократичен процес.

Нито Европейския Парламент, нито което и да е лице, действащо от негово име, носят отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се тук информация. Тази публикация отразява вижданията на автора и не отразява непременно политиките на Европейския Парламент.