210 лв. ваучер за лекар на море, 250 лв. за дете в 8 клас

Лекарите и друг персонал на първа линия в битката с коронавируса в лечебните заведения ще получат ваучери за почивка на стойност 210 лв. като тя трябва да е поне за 7 дни и да е в държавни почивни бази или места за рехабилитация. Това приеха депутатите днес

Ваучери ще получат и командировани служители на здравната каса за работа, свързана с коронавируса както и служители на регионалните здравни инспекции.

В заключителните разпоредби на закона се прие парите за безработица през 2020 г. да могат да се харчат и за мерки по заетостта.

Депутатите решиха още с друг текст с еднократна помощ да бъдат подпомогнати родителите на записани за 8 клас ученици в държавни или общински училища за следващата учебна година. 

Това изменение се прави в Закона за семейни помощи за деца като от помощта ще се възползват тези, чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е до 450 лв. За тази година помощта ще бъде 250 лева за дете.