1647 смениха личния си лекар

1647 ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА ОТ ОБЛАСТ ЯМБОЛ СМЕНИХА ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР ЗА ПЕРИОДА 01 – 31 ДЕКЕМВРИ 2019г.

                       В периода от 1 до 31 Декември 2019г. 1647 здравноосигурени лица от област Ямбол са сменили общопрактикуващия си лекар. За община Ямбол избор на нов личен лекар са направили 1069 граждани, за община Стралджа – 75, в община Тунджа 230 здравноосигурени лица са осъществили смяна на общопрактикуващ лекар, за община Елхово броят на лицата е 109, за Болярово – 18 и от друг здравен район нов избор са направили 146 здравноосигурени лица.

          За сравнение, през месец юни 2019г. броят на лицата сменили своя личен лекар е бил 1691.

          Основни причини за смяната на личен лекар са: промяна на местожителството или адресната регистрация на лицата, неудовлетвореност от оказаната медицинска помощ, лични предпочитания на здравноосигурените лица и др.

         Следващият период, в който здравноосигурените лица могат да променят избора на общопрактикуващ лекар е през месец юни 2020г.

09.01.2020г.                                                                         РЗОК – ГР. ЯМБОЛ